Zavrieť ikona
youtube icontiktok iconfacebook iconinstagram icon
Obľúbené produktyObľúbené ikona
Porovnávanie produktovPorovnanie ikona
Ako reklamovať pokazený mobil? Máte pri reklamácii nárok na náhradný telefón?

Ako reklamovať pokazený mobil? Máte pri reklamácii nárok na náhradný telefón?

Pokazil sa vám mobilný telefón a neviete, ako presne postupovať? Máte nárok na vrátenie peňazí alebo môžete od predajcu vyžadovať náhradný telefón počas doby, kým bude ten váš v servise?

Podľa zákona majú predajcovia na Slovensku povinnosť poskytnúť záruku 24 mesiacov odo dňa, kedy bol výrobok zakúpený. Táto doba sa vzťahuje aj na kúpu mobilného telefónu. Jedinou výnimkou je kúpa použitého mobilného zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka minimálne 12 mesiacov.

Mobilný telefón máte právo reklamovať, ak sa na ňom objavila chyba. Môže ísť o mechanickú chybu spôsobenú výrobou, prípadne chybu so systémom a softvérom. Ak však išlo o vašu chybu, prípadne váš neodborný zásah, záruka sa na výrobok už vzťahovať nemusí.

Ak sa vám telefón z nejakého dôvodu nepáči a chceli by ste ho len tak vrátiť, v takomto prípade sa reklamácia môže považovať ako neopodstatnená. Ak ste kupovali mobil v kamennej predajni, nemôžete požadovať ani vrátenie peňazí. Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na to, že žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni).

Akým spôsobom môžete reklamáciu podať?

V prípade, že váš telefón spĺňa podmienky na reklamáciu, máte dve možnosti. Môžete zaslať tovar na našu centrálu alebo navštíviť ktorúkoľvek z predajní Mobilonline.

Ak si vyberiete možnosť zaslať pokazený telefón poštou, je potrebné vyplniť reklamačný formulár (stiahnuť tu). Ten nájdete na našej stránke, môžete si ho stiahnuť a vytlačiť. K mobilnému telefónu treba pribaliť kópiu dokladu o kúpe. Ak ste pri kúpe nedostali záručný list, je to v poriadku. Postačuje vám aj doklad o kúpe. Ak bol tovar zakúpený prostredníctvom internetovej objednávky, doklad o kúpe sa zasiela vo formáte PDF prostredníctvom e-mailu. Balík treba dobre zabaliť, aby sa prevozom nepoškodil. Najlepšie je mobil zabaliť do originálnej krabice. Mali by ste ho odoslať doporučene a poistene, aby ste mali istotu, že sa k nám dostane.

Adresa na odoslanie balíka je:

Smaltovňa - mobil online, s.r.o., 

Martina Rázusa 13, 

984 01 Lučenec.

Podací lístok a reklamačný protokol

Druhou možnosťou je priniesť tovar na ktorúkoľvek z predajní Mobilonline. Ak ste kupovali mobilný telefón napríklad v Bratislave, reklamovať ho môžete v ktoromkoľvek meste, v ktorom sa nachádza naša predajňa. Taktiež je potrebné predložiť doklad o kúpe. Predajca si z neho vyhotoví kópiu a originál bločku vám vráti.

Je potrebné doložiť aj krabicu s príslušenstvom?

Čo sa týka originálneho balenia výrobku (krabica), pri reklamácii ho predložiť nemusíte. Pri mobilných telefónoch však odporúčame priniesť aj krabicu, ktorá ochráni zariadenie pri prevoze do servisu. Príslušenstvo sa k reklamácii odporúča priložiť, najmä v prípade, ak reklamujete chybu spojenú s príslušenstvom (chybné nabíjanie, nefunkčné slúchadlá).

Krabica s telefónom a príslušenstvom

Pri preberaní tovaru na reklamáciu vám predajca vyhotoví reklamačný protokol o prijatí tovaru. V protokole musí byť uvedený presný názov reklamovaného telefónu, jeho výrobné číslo, údaj o priloženom príslušenstve, vami zadaná chyba a predovšetkým stav telefónu. Tieto údaje si skontrolujte, aby sa zhodovali s reálnym stavom zariadenia. Nesmie tiež chýbať dátum prijatia reklamácie, pečiatka a podpis pracovníka, ktorý reklamáciu prijal a taktiež váš podpis.

Máte nárok na náhradný telefón?

O náhradný telefón predajcu požiadať môžete, no zo zákona nevyplýva žiadna povinnosť, ktorá by mu to prikazovala. Takúto službu zväčša ponúkajú len väčšie spoločnosti a činia tak nad rámec svojich povinností. V prípade, ak by ste náhradný telefón predsa len dostali, pýtajte si potvrdenie, v ktorom bude uvedený jeho stav.

Ako dlho trvá vybavenie reklamácie?

Predajca má na vybavenie reklamácie zákonom stanovenú dobu 30 kalendárnych dní. Ak 30. deň reklamácie pripadne na víkend alebo sviatok, zákonom stanovená doba sa predĺži a reklamácia musí byť vybavená v najbližší pracovný deň. Reklamačná doba začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa podania reklamácie. V prípade, že ju predajca nedodrží, máte rovnaké práva ako v prípade, že by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Máte teda právo na nový kus výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy, čiže vrátenie peňazí.

Ak predajca stihne ukončenie reklamácie do 30 dní, vyzve vás, aby ste si pre mobilný telefón prišli, prípadne vám ho pošle poštou (alebo kuriérom) domov. Spolu s mobilom musíte dostať aj vyjadrenie alebo servisný protokol priamo zo servisu, v ktorom sa uvádza, čo sa s vaším zariadením v servise robilo.

Čo robiť v prípade, ak je mobil poškodený?

V ojedinelých prípadoch môže nastať aj situácia, kedy váš mobilný telefón nezodpovedá stavu, ktorý bol uvedený v protokole o prevzatí mobilu na reklamáciu. K poškodeniu mohlo dôjsť v servise, prípadne pri preprave. Ak takáto situácia nastala, je potrebné vytvoriť novú reklamáciu. Ak ste reklamovaný telefón prevzali doma, treba ihneď kontaktovať reklamačné oddelenie. Aj v tomto prípade však začne plynúť nová 30-dňová doba na jej vybavenie.

Kedy máte nárok na vrátenie peňazí?

Nárok na vrátenie peňazí máte v už spomínanom prípade, keď predajca nedodržal zákonom stanovenú dobu 30 dní na vybavenie reklamácie. Podľa zákona máte nárok na vrátenie peňazí aj v prípade, že reklamácia bola opodstatnená, no chyba sa v servise nedala odstrániť. Peniaze môžete získať späť aj vtedy, ak bola reklamácia trikrát opodstatnená v rámci jednej chyby. V praxi to znamená, že rovnaká chyba už bola v servise dvakrát odstránená a vyskytla sa aj tretí raz. Toto pravidlo sa okrem troch rovnakých chýb vzťahuje aj na viac ako tri rôzne poruchy a nedostatky.

Pri reklamácii vo všeobecnosti platí, že si musíte dávať pozor na to, čo podpisujete a vždy si dobre prečítajte, čo je uvedené na reklamačnom protokole. Ak si myslíte, že počas vybavovania reklamácie došlo k porušenie vašich práv ako spotrebiteľa, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tá môže vykonať kontrolu u predávajúceho.

 

Správne zabalenie telefónu na reklamáciu poštou

Telefón a reklamačný protokol

Krabica v bublinkovej fólii

Zabalený telefón v obálke a podací lístok

Text: Andrea Kršková | Foto náhľad: Unsplash - Ali Abdul Rahman