Zavrieť ikona

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť mobil online, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetových Obchodov: www.mobilonline.sk a www.foon.hu sa zaväzuje k nižšie uvedenému:

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov, všetky osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na internom serveri, sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: Igor Šustek, kontaktný e-mail: info@lc-c.sk.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje (údaje, ktoré zadávate pri objednávke alebo registrácii) pre správne vybavenie objednávky, dodanie tovaru, vybavenie reklamácie, zaúčtovanie a pod. (viac sa dočítate v Informáciách o Spracovanie osobných údajov). Tieto údaje starostlivo chránime pred zneužitím a za žiadnych okolností ich bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytujeme tretej strane.

 

Fyzická osoba

Meno a priezvisko, úplná poštová alebo fakturačná adresa, telefonické, faxové a emailové spojenie

Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

 

Právnická osoba

Názov firmy, kontaktná osoba, úplná poštová a fakturačná adresa, telefonické, faxové a e-mailové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH

Tieto údaje nám umožňujú vykonávať nutné účtovné operácie a vyhotovovať daňové doklady.

 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, Vaše meno a prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, Vaše meno a prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

 

Cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o vašej návšteve (napríklad preferované nastavenia), vďaka čomu sú Vaše ďalšie návštevy jednoduchšie a pohodlnejšie.

Okrem zvýšenia komfortu pri Vašej návšteve používame cookies aj na ďalšie účely – napríklad na výber relevantných reklám, sledovanie počtu návštevníkov na stránke, zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Typy cookies, 

Zoznam typov súborov cookie, ktoré používa Google, si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk. O tom, ako je možné súbory cookie použiť v inzercii sa dočítate tu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Môžete sa kedykoľvek informovať, aké údaje máme o Vás uchované v našej databáze a na čo boli použité.

 

Zmena údajov v registrácii

Registrovaní zákazníci si môžu svoje údaje sami kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v internetovom obchode. V účte si tiež môžu prezrieť svoje uskutočnené objednávky.

 

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam?

Bez Vášho predchádzajúceho súhlasu Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (meno a adresa na dodanie). Viac sa dočítate v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

Zhrnutie

Spoločnosť mobil online, s.r.o. (webové stránky www.mobilonline.sk a www.foon.hu) si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme jedine za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. Bez Vášho súhlasu databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

Doplňujúce informácie k Zásadám ochrany osobných údajov (od 25.5.2018)


V spoločnosti mobil online, s.r.o. si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke - GDPR.

Všetky poskytnuté informácie sú chránené a zabezpečené proti krádeži a zneužitiu treťou stranou.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.

 

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

 • Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
 • Váš kontakt a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretej strane bez vášho predošlého výslovného súhlasu
 • Nebudeme vám posielať e-maily, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
 • Kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
 • Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz Vašich osobných údajov z našej databázy

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

 

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: Vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme Vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii, alebo prihlásením na odber noviniek.

 

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť mobil online, s.r.o. používa Vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby Vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s Vami.

 

Sloboda voľby

Záleží od Vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu. Ak sa chcete odhlásiť z odoberania noviniek alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy, kontaktujte nás na adrese info@mobilonline.sk. Ak sa Vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@mobilonline.sk

 

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na Vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať Váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

 

Bezpečnosť

Spoločnosť mobil online, s.r.o sa starostlivo stará o bezpečnosť Vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

 

Maloleté osoby

Maloleté osoby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových stránkach nebudú poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť, bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku alebo sa prihlásiť na odber noviniek. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

 

Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@mobilonline.sk. Na základe Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas Vašej návštevy našich webových stránok.

 

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.


Informácie o spracúvaní osobných údajov


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť mobil online, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 13, 98401 Lučenec, IČO 44547722, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo 15812/S (ďalej len „spoločnosť mobil online, s.r.o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť mobil online, s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Igora Šusteka, e-mailová adresa info@mobilonline.sk, telefónne číslo +421 940 600 100 (kontakty na zákaznícku linku).

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti mobil online, s.r.o.), na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti mobil online, s.r.o..

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 218977 - prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, výlučne za účelom skvalitňovania služieb spoločnosti mobil online, s.r.o. na základe hodnotení jej zákazníkov.
  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • dodávatelia a správcovia informačného systému, ktorí zabezpečujú dodávku a správu webových stránok, vrátane marketingovej podpory
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti mobil online, s.r.o..

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Rezervácia tovaru na predajni

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely rezervácie tovaru na predajni nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, e-mailová adresa a údaje o rezervácii (nezáväznej objednávke).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o rezerváciu tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti na rezerváciu do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia rezervácie tovaru.

c. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop prostredníctvom zákazníckej linky alebo zákazníckeho chatu na centrále spoločnosti

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop prostredníctvom zákazníckej linky alebo zákazníckeho chatu na centrále spoločnosti jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

d. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

h. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť mobil online, s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

i. Uplatňovanie nárokov spoločnosti mobil online, s.r.o.

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti mobil online, s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou mobil online, s.r.o. , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti mobil online, s.r.o. , údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti mobil online, s.r.o. .

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti mobil online, s.r.o. . Oprávneným záujmom spoločnosti mobil online, s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti mobil online, s.r.o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti mobil online, s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

j. Plnenie zákonných povinností spoločnosti mobil online, s.r.o.

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti mobil online, s.r.o. .

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mobil online, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou mobil online, s.r.o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti mobil online, s.r.o. :

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
 4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

4. Zasielanie obchodných a marketingových správ prostredníctvom emailu a SMS

Spoločnosť mobil online, s.r.o. spracúva na účely marketingovej komunikácie (zasielanie obchodných a marketingových ponúk) nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, pohlavie, telefónne číslo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je informovaný súhlas dotknutých osôb a článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spoločnosti mobil online, s.r.o., ktorým je dosiahnutie primárneho účelu podnikateľskej činnosti - rentability predávaných produktov a služieb. Osobný údaj pohlavie slúži na zvýšenie relevantnosti zasielaných marketingových a obchodných ponúk prostredníctvom jednoduchého profilovania zákazníkov, nie je povinne vyžadovaným údajom pre zasielanie marketingových a obchodných ponúk a jeho poskytnutie ako aj súhlas so spracovaním je výhradne na vlastnom uvážení dotknutých osôb. 

Osobné údaje sú spracúvané do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou alebo maximálne po dobu 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek, kliknutím na odkaz “Zrušenie odberu noviniek” v pätičke ľubovoľnej obchodnej alebo marketingovej ponuky, ktorú od spoločnosti mobil online, s.r.o. obdržala alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@mobilonline.sk.

Nie je povinnosťou dotknutých osôb poskytnúť nám svoje osobné údaje pre zasielanie obchodných a marketingových správ. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani požiadavkou, ktorá je nutná pre uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesie námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú viac jej osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA - prevádzkovateľ marketingovej platformy Mailchimp pre zasielanie správ informačného a reklamného charakteru. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou nájdete na webovej stranke: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • spoločnosť Benhauer Sp. z o.o., so sídlom Krakow (31-532) Grzegórzecka 21, Poľsko, zapísaná v Registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Krakov Śródmieście v Krakove, divízia XI Registra národného súdu pod číslom KRS 0000523346, NIP: 676 244 77 54, REGON: 122334666. Prevádzkovateľ marketingovej AI platformy Salesmanago pre vytváranie, správu, automatizáciu a analýzu marketingových kanálov, vrátane zasielania e-mailových, push a SMS správ informačného a reklamného charakteru. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou nájdete na webovej stranke: https://www.salesmanago.com/info/information-obligation.htm
 • spoločnosť Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. Prevádzkovateľ sociálnej siete, umožňujúcej zobrazovanie správ informačného a reklamného charakteru, ako aj zbieranie dobrovoľne odovzdaných osobných údajov prostredníctvom formulára. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou nájdete na webovej stranke: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • spoločnosť SWAN Mobile, a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2958/B. Telekomunikačný operátor spracúvajúci osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email za účelom predloženia marketingovej ponuky produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou mobil online, s.r.o.. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou nájdete na webovej stranke: https://www.swan.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov-v-spolocnosti-swan-a.s

 

Zásady ochrany osobných údajov (platné od 25.05.2018)


PDF na stiahnutie - Zásady ochrany osobných údajov platné od 25.5.2018

heureka graphics

Cena kvality mobily a GPS

Pridajte sa k tisícom našich spokojných zákazníkov a ohodnoťte vaše skúsenosti s nákupom na heureka.sk. Ďakujeme!
šípka
heureka.sk logo

Tovar doručený na výdajne miesto. Všetko ok.

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
heureka.sk logo

Všetko je dobré!

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
heureka.sk logo

Fajn

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating

Registrujte sa

a ziskajte zľavy,
bonusy a rôzne výhody.

zľavy a akcie
EXTRA
zľavy a akcie
HISTÓRIA
HISTÓRIA
nákupov
REKLAMÁCIA
REKLAMÁCIA
bez bločku
VÝMENA NEROZBALENÉHO
VÝMENA NEROZBALENÉHO
tovaru do 30 dní
splátky
Ahoj!
nákup na splátky

Zistiť viac o
všetkých výhodách

Registrovať sa
ruka