Zavrieť ikona
youtube icontiktok iconfacebook iconinstagram icon
Obľúbené produktyObľúbené ikona
Porovnávanie produktovPorovnanie ikona

Maturita v mobile s Lukášom Pelčom

 Sledoval si pozorne Maturitu v Mobile s Lukášom Pelčom? 
 Otestuj svoje vedomosti a vyhraj skvelé ceny! 

 Každý zapojený maturant navyše získa exkluzívne kupóny na nákup produktov JBL v e-shope Mobilonline

 

 Ako sa zapojiť do súťaže? 

1) Buď fanúšikom instagram profilov @maturita_v_mobile a @mobilonline.sk
2) Získaj čo najviac bodov v Teste č. 1, v Teste č. 2 alebo v Teste č. 3, ktoré nájdeš nižšie na tejto na stránke. Vyhrať môžeš v každom teste.

 

 Ako a kedy vyberieme výhercov? 

Z každého testu vyžrebujeme 25. 5., 26. 5. a 27. 5.2022 troch výhercov z tých súťažiacich, ktorí nazbierali najviac bodov - 1 výhercu telefónu, 1 výhercu slúchadiel a 1 výhercu powerbanky.

 


 

Otestuj svoje vedomosti - 1. časť (témy 1 - 10)

 

 
Výhry v prvom kole:
1x Samsung Galaxy S20 FE
1x JBL Tune 510BT
1x Powerbank Lenovo 10 000 mAh
 

 

 

Otestuj svoje vedomosti - 2. časť (témy 11 - 20)

 

 
Výhry v druhom kole
1x Samsung Galaxy S20 FE
1x Samsung Galaxy Buds+ 
1x Powerbank Lenovo 10 000 mAh

 

 

 


 

Otestuj svoje vedomosti - 3. časť (témy 21 - 30)

 
Výhry v treťom kole
1x Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 
1x Samsung Galaxy Buds+   
1x Powerbank Lenovo 10 000 mAh 

 

 

Pravidlá súťaže

 1. Organizátorom súťaže "Maturita v Mobile - Otestuj sa!" je mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13 984 01 Lučenec (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „mobil online“), kontakt: info@mobilonline.sk
 2. Súťaž prebieha v termíne od 16. 05. 2022 do 22. 05. 2022. Zúčastniť sa je možné len v tomto termíne.
 3. Organizátor súťaže určí postupne každý deň od 25. 05. 2022 do 27. 05. 2022 troch výhercov z Testu č. 1, z Testu č. 2 a z Testu č. 3, podľa podmienok uvedených v bode číslo 4. týchto Pravidiel súťaže, z ktorých každý získa 1 cenu z nasledujúcich výhier:
  • Výhry v teste č. 1: 1x Samsung Galaxy S20 FE, 1x JBL Tune 510BT, 1x Powerbank Lenovo 10 000 mAh
  • Výhry v teste č. 2: 1x Samsung Galaxy S20 FE, 1x Samsung Galaxy Buds+, 1x Powerbank Lenovo 10 000 mAh
  • Výhry v teste č. 3: 1x Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, 1x Samsung Galaxy Buds+, 1x Powerbank Lenovo 10 000 mAh
 4. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splnila podmienky súťaže:
  • Na Instagrame je fanúšikom profilov @maturita_v_mobile a @mobilonline.sk.
  • Získala najviac bodov v ktoromkoľvek súťažnom teste, zverejnenom na stránke www.mobilonline.sk/stranka/maturita-v-mobile. V prípade viacerých súťažiacich so zhodným počtom bodov sa víťazi určia žrebovaním.
 5. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do siedmych pracovných dní od žrebovania prostredníctvom emailovej správy zaregistrovanej do súťaže a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 
 6. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne v ktorejkoľvek predajni spoločnosti mobil online, podľa dohody s organizátorom súťaže. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní odo dňa určenia výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 5. týchto súťažných podmienok, alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s Organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a výhra prepadne v prospech organizátora súťaže. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a výhra prepadne v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a výhra prepadne v prospech organizátora súťaže.
 7. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a blízke osoby organizátora súťaže.
 8. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 10. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 
 11. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.